Rymanów Zdrój w teorii

Położenie Rymanowa Zdroju

Rymanów Zdrój położony jest 4 km na południe od Rymanowa w malowniczej dolinie Taboru, wśród gór zwanych Wzgórzami Rymanowskimi. Uzdrowisko leży na pograniczu dwóch różniących się krajobrazowe mezoregionów karpackich: Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego. W dolinie rzeki Tabor i jej prawego dopływu Czarnego Potoku, na wysokości od 360 do 390 m n. p. m. Na północ od Rymanowa Zdroju ciągną się Doły Jasielsko – Sanockie, w tej części określane jako Kotlina Krośnieńska

Ukształtowanie powierzchni

Gmina Rymanów leży na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich oraz Beskidu Niskiego, w jego części zwanej Wzgórzami Rymanowskimi i pasmem Bukowicy (w obrębie gminy leży niewielka, zachodnia część pasma w miejscowości Puławy) Doły Jasielsko-Sanockie to szerokie obniżenie pomiędzy Beskidem Niskim a Pogórzem Strzyżowsko-Dynowskim, leżące na wysokości ok. 280-350 m n. p. m. Gleby tu dobre, teren płaski lub lekko pofalowany, dlatego cały obszar Dołów to tereny rolnicze i zajęte pod osadnictwo.
Wzgórza Rymanowskie to teren niewysokich, ale malowniczych, kopulastych gór pokrytych lasem lub śródleśnymi polanami. Najwyższy szczyt w gminie to Jawornik (761 m n.p.m.). Najczęściej odwiedzane przez turystów szczyty to Mogiła, Sucha Góra czy Dział nad Rymanowem Zdrojem, osiągające wysokości ponad 600 m n.p.m. Wysokości względne dochodzą do ok, 300 m, co bardzo sprzyja wędrówkom i spacerom. Ze wzgórz niezalesionych roztaczają się piękne widoki na okolicę, co ogromnie uatrakcyjnia wędrówkę – przy dobrej pogodzie z Kopy (Przymiarek) można oglądać Tatry.

Klimat

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym – luty. Najwyższą temperaturę zanotowano w czerwcu (32,4oC), najniższą w marcu (-32,9oC). Maksimum opadowe przypada na lipiec, minimum w styczniu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 90 dni w roku, maksymalna jej grubość przypada na luty. Najpiękniejszymi miesiącami w roku są wrzesień i październik, wtedy w górach panuje złota, polska jesień, z małą ilością opadów i największą ilością dni pogodnych. W chłodnej porze roku wieją tu wiatry fenowe zwane rymanowskimi.
Specyficzny mikroklimat ma Rymanów Zdrój. Jest to klimat o cechach klimatu podgórskiego, a dzięki znacznej zawartości aerozoli – jodu, soli, olejków eterycznych i względnie dużej wilgotności cechy klimatu morskiego. Klimat Rymanowa jest umiarkowanie i silnie bodźcowy, a w połączeniu z występującymi solankami jodkowymi okazał się bardzo skuteczny w leczeniu górnych dróg oddechowych i innych schorzeń. Położenie z dala od głównych dróg, brak przemysłu, sąsiedztwo dużych obszarów leśnych i stosowanie ogrzewania gazowego powodują, że powietrze jest tu czyste ekologicznie.