Regulamin

Regulamin gospodarstwa agroturystycznego

BLIŹNIACZEK

§ 1

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00.
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
4. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez opiekuna domu/gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

§ 2

1. Liczba dni pobytu określona jest najpóźniej w chwili rezerwacji telefonicznej, e- mailem lub osobistej.
2. Przedłużenia pobytu jest możliwe, jeżeli pokój nie został wynajęty innemu z gości.
3. Wpłata zaliczki, równoznaczna jest z akceptacją regulaminu.
4. W przypaku rezygnacji z pobytu nie później niź 7 dni przed przyjazdem z zaliczki potrącane jest 10%, w pozostałych przypadkach zaliczka wpłacona na konto bankowe gospodarza, nie podlega zwrotowi.
5. Opłatę za pobyt należy dokonać w dzień zakwaterowania. W wyjątkowych sytuacjach w terminie ustalonym z gospodarzem.
6. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę zakwaterowania.
7. Opłatę klimatyczną zgodnie z Uchałą Rady Miejsciej z dnia 28.10.2011, należy wpłacić w instytucjach do tego powołanych.

§ 3

1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
2. Bez zgody gospodarza nie można przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości
3. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.

§ 4

1. Gość może zgłosić życzenie sprzątania pomieszczeń, które wynajmuje za dodatkową opłatą.
2. Pościel będzie wymieniana na każde życzenie, za dodatkową opłatą.
3. Dodatkowe wyposażenie takie jak wózek, łóżeczko dziecięce, odkurzacz, żelazko, deska do prasowania, korzystanie z pokoju zabaw jest bezpłatne.
4. Potrzebę korzystania z dodatkowego sprzętu należy zgłosić w czasie rezerwacji kwatery lub w miarę potrzeby, będzie on udostępniony, gdy w danym terminie nie został już wynajęty.
5. Pomieszczenia wspólne, sprzątane są raz na tydzień lub gdy zaistnieje taka potrzeba, którą należy zgłosić opiekunowi domu.

§ 5

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia w wynajętych pomieszczeniach /placu zabawa/pokoju zabaw/, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.

§ 6

1. Ze względu na stan techniczny instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, w pokoju bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie następujących odbiorników prądu: radio, TV, komputer lub laptop, ładowarka do telefonu, odkurzacz, żelazko.
2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze do pokoju, apartamentu i drzwi wejściowych do domu, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę wszystkich zamków.

§ 7

1. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego ustalenia nie jest dopuszczalne.
2. Gospodarz  wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
3. Posegregowane śmieci w zawiązanych workach odpowiedniego koloru, należy wyrzucać do drewnianego pojemnika znajdującego się na terenie posesji.

§ 8

1. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
2. Urządzenia na placu zabaw powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Opiekunowie osób korzystających z placu zabaw zobowiązani są do pilnowania przestrzegania porządku i bezpieczeństwa.
3. Zabawki i sprzęt RTV znajdujący się w pokoju zabaw należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczenie a po zabawie zabawki powinny być poskładane.
4. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego na terenie placu zabaw z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 9

1. Z urządzeń w kuchni w danym apartamencie należy korzystać z godnie z ich przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
2. Wszystkie uszkodzenia lub zły stan techniczny instalacji (gazowej/elektrycznej) należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi lub gospodarzowi.
3. Ze względu na stan techniczny instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, w kuchni można korzystać jedynie ze sprzętu, który jest na stanie danej kuchni. Bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać następujących odbiorników prądu: podgrzewacz do butelek dla dzieci, radio, TV, komputer lub laptop, ładowarka do telefonu.
4. W kuchni należy każdorazowo pozostawić za sobą porządek.